Nya frukt- och bärsorter Söderåsens frukt- och bärgenbank Utvärdering av äldre tiders frukt och bär Växtförädling av frukt och bär
Vägbeskrivning

 


Söderåsens frukt- och bärgenbank och pomologisk antikrunda


Avsikten med en lokal frukt- och bärgenbank jämte en pomologisk antikrunda är att visa och nyintroducera äldre sorter.
Frukter och bär har länge odlats på Söderåsen. Odlingens karaktär har skiftat genom tiderna. Ursprungligen dominerade husbehovsodlingen vid gårdar och torp, senare blev odlingen ett sätt för åsens bönder att utöka inkomsterna, bland annat odlats jordgubbar, hallon och vinbär på kontrakt till industrin.


14

Gammal Krusbärsort


Idag dominerar fritidsodlingen. När äldre fruktträd och buskar ger vika för åldern föryngras de sällan. Istället planteras nya buskar och träd av moderna sorter, som marknadsförs med intresseväckande reklam. Ibland kan det emellertid hända att äldre sorter har väl så bra egenskaper i en bygd om de genom lång tids odling visat anpassning och gett årsvissa skördar av smakrika och hållbara frukter.


15

Äppelutställning

 

Centrat har som målsättning att samla Söderåsens traditionellt odlade frukt- och bärsorter i en s.k. fältgenbank. Genom att odla sorterna i en genbank, visa upp dem för besökare, utvärdera deras odlingsegenskaper, berätta deras historia och tillhandahålla förökningsmaterial är det vår förhoppning att detta unika kulturarv ska kunna leva vidare och uppleva en renässans i bygden.


16

Läderrenettäpplen

 

En del av sorterna kommer att kunna identifieras som genuina lokalsorter från Söderåsen. Härmed menas att dessa uppkommit genom frösådder, vilka på grund av en eller annan god egenskap befunnits odlingsvärda och därför tillvaratagits och spritts. Åter andra sorter kommer att kunna identifieras som äldre kända namnsorter av svenskt eller utländskt ursprung. Även dessa är värda att bevara, om en lokal odlingshistorien går att belägga. Lokala plommonsorter som spritts med rotskott och finns i olika typer i så gott som varje trädgård på åsen anses särskilt intressanta att kartlägga, eftersom fruktkvalitén varierar. Vi har också förhoppning om att återfinna äldre bärsorter som idag är borttappade, det vill säga sorter som idag endast är kända genom böcker och annan dokumentation.

I anslutning till Söderåsens frukt- och bärgenbank ska en pomologisk antikrunda byggas upp. Målsättningen är att levandegöra det svenska pomologiska arvet från spontana folkliga selektioner av frösådder i naturen till det moderna sortimentet av frukt och bär I denna plantering kommer också de olika växtslagens vilda släktingar att inkluderas för att åskådliggöra hela utvecklingskedjan.

 

 


 
Tfn 0418-81005    -    info@stenestadpark.se