Nya frukt- och bärsorter Söderåsens frukt- och bärgenbank Utvärdering av äldre tiders frukt och bär Växtförädling av frukt och bär
Vägbeskrivning

 

 

Svenskt Pomologiskt Science Center

Ett kunskaps och besökscentrum

 

Gården Stubbaröd, belägen i naturskönt område på Söderåsens sydvästsluttning nära Stenestads by, utgör bas för verksamheten. Bostadshuset har anor från 1888, och den gamla allmogeträdgården med gamla äppelsorter, bärbuskar och prydnadsbuskar anlades året därpå men har under årens lopp delvis omändrats.

 

 

1
2
Rhododendron och lönn
Bokskog under våren

 

När gården 1981 övertogs av Karin och Viktor Trajkovski efter Karins föräldrar, påbörjades nya trädgårdsanläggningar, däribland en rhododendron- och magnoliapark, unika trädplanteringar och blomsterängar. Dessa utemiljöer utgör en passande bakgrund för det pomologiska utflyktsmålet och kunskapscentrat.3 4

Olika sorter av Rhododendron
För centrats inomhusverksamhet har nya moderna lokaler skapats genom ombyggnad av gårdens rymliga stall från 1930-talet, hönshus och traktorgarage. Detta arbete skedde under 2006 och i de ombyggda lokalerna finns nu växthus, kylrum till frukt, mötesrum med bibliotek, utrymmen för utställningar, kök, kafé samt gästrum för centrats samarbetspartners.5

Utställningslokal


6

Caféet
På närbelägna fält har test- och demonstrationsodlingar planterats med fruktträd, bärbuskar och sydfrukter som erhållits från centrats internationella nätverk.

Våren 2008 öppnades anläggningen för besökare.

7

8

Stöd har erhållits från Svalövs kommun, Region Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, Länsstyrelsen i Skåne län och centrats internationella nätverk av pomologer och växtförädlare inom den tempererade zonen. Detta nätverk ger kontinuerlig tillgång till nya, lovande selektioner och sorter av frukt- och bärväxter samt ett unikt basmaterial för genomförande av gemensamma växtförädlingsprojekt.

Verksamheten bedrivs inom följande områden:

·  Nya frukt- och bärsorter från den tempererade zonen

·  Söderåsens frukt- och bärgenbank

·  Utvärdering av äldre tiders frukt och bär

·  Växtförädling av frukt och bär

·  Trädgårds- och naturturism

 

Aktiviteter:

·  Guidade fältvandringar

·  Självplock av gamla och nya frukt- och bärsorter

·  Möten, seminarier och konferenser i moderna lokaler

·  Uthyrning av lokaler

·  Försäljning av prydnadsträd, buskar samt frukt och bärväxter

·  Kafé med hembakat


 
Tfn 0418-81005    -    info@stenestadpark.se